Korzystanie z tej strony internetowej oznacza akceptację następujących warunków stosowania:

Własność intelektualna

Typ trzcionki, grafika, obrazy, fotografie, dźwięki, animacje, oprogramowanie, teksty, a także informacje i treści zawarte na www.andreu.es są chronione przez hiszpańskie przepisy dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej na rzecz Andreu Barberá. Jest zabronione powielanie i/lub publikowanie w całości lub częściowe, a także ich przetwarzanie komputerowe, dystrybucja, rozpowszechnianie, modyfikacja, zmiana lub dekompilacja oraz inne prawa przyznane prawnie właścicielowi, bez uprzedniej zgody firmy Andreu Barberá.

Inne

Andreu Barberá będzie mógł modyfikować, bez uprzedniego powiadomienia, informacje zawarte na swojej stronie internetowej, jak również jej ustawienia i prezentację.

Andreu Barberá zobowiązuje się w ten sposób NIE STOSOWAĆ REKLAMY WPROWADZAJĄCEJ W BŁĄD. W związku z tym, nie będą uważane jako fałszywa reklama błędy formalne lub numeryczne, które mogłyby się znaleźć w całej zawartości poszczególnych sekcji strony internetowej Andreu Barberá powstałe w wyniku utrzymania i/lub niekompletnej, bądź wadliwej aktualizacji informacji zawartych w tych tekstach.

Andreu Barberá, w wyniku postanowień niniejszego ustępu, zobowiązuje się poprawić je tak szybko, jak tylko się nas powiadomi o takich błędach.