Homologacje

Wszystkie nasze drzwi Przeciwpożarowe zostały zatwierdzone przez akredytowane laboratoria i autoryzowane przez właściwy organ, aby zapewnić, że nasze drzwi spełniają wszystkie wymagania ustalone w obowiązujących przepisach w danym kraju.

Aby zidentyfikować wspomnianą homologację, wszystkie drzwi przeciwpożarowe są zaopatrzone w tabliczkę znamionową, na której wskazuje się, między innymi charakterystystykami, ich odporność ogniową oraz numer testu, który zatwierdza taką homologację.