Polityka jakości i ochrony środowiska

Andreu Barberá, jako producent drzwi i nabywca akcesoriów, uznaje Politykę Jakości i Ochrony Środowiska jako środek do osiągnięcia:

•Satysfakcji swoich klientów z produktów i usług jakie świadczy.

•Zobowiązania do dążenia do ciągłego udoskonalania i poprawy ogólnego wpływu produktu na środowisko naturalne.

Dyrekcja firmy zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich dokumentów w celu zagwarantowania przestrzegania norm i ustaw, takich jak zapobieganie zagrożeniom zawodowym lub ustaleń norm ISO 9001 i ISO 14001. Ponadto Andreu gwarantuje podejmowanie działań w celu usatysfakcjonowania sugestii klientów jak i również wymagań Systemu Zarządzania Andreu Barberá, które mają za zadanie dążyć do stałego doskonalenia przedsiębiorstwa.

Firma Andreu Barberá opiera się na Systemie Jakości i Ochrony Środowiska w poszukiwaniu skuteczności i wydajności oraz w celu promowania wizerunku przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych.

Andreu Barberá zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zredukowania emisji odpadów przemysłowych, zanieczyszczeń powietrza, odprowadzania ścieków, hałasu oraz zoptymizowania swych zasobów naturalnych.