Marcs

hueco en blanco

Els marcs per a portes metàl·liques estan compostos per dos perfils laterals i un superior, on dona suport a la fulla i sustenta les frontisses per a l'obertura d'esta, en cas de les portes. Els registres incorporen un perfil en la part inferior

Acabats