Política de Qualitat i Medi Ambient

Andreu Barberá, en la seua activitat de fabricació i comercialització de portes i complements, considera la gestió de la Qualitat i el Medi ambient com el mitjà per aconseguir:

•La satisfacció dels seus clients amb els productes i serveis que l'empresa fabrica i comercialitza.

•El compromís de tota l'organització amb la millora contínua i la prevenció de la contaminació, i el marc de referència per fixar els objectius de qualitat i medi ambient.

La Direcció es compromet a dotar a l'organització dels recursos necessaris per al compliment de les normes legals i reglamentàries, dels requisits especificats per totes les parts interessades, dels requisits del seu Sistema de Gestió d'acord a les normes ISO9001, i altres requisits que l'organització subscriga voluntàriament, amb l'objectiu de la millora contínua.

Andreu Barberá, en línia amb el seu propòsit, amb el seu context i la seua direcció estratègica, busca a través de la Qualitat i la cura del Medi ambient l’implantació d'un sistema de treball organitzat i eficaç, en el qual es puga realitzar un seguiment dels objectius i metes del seu Sistema de Gestió per aconseguir la seua consecució. Busca el creixement de l'empresa en altres mercats i la millora contínua de la seua gestió, mantenint en el més alt la seua imatge d'empresa i la seua marca.

Andreu Barberá es compromet a utilitzar els esforços necessaris per reduir i controlar els seus residus, emissions atmosfèriques, abocats d'aigües residuals, soroll i el consum de recursos naturals