Homologacions

Totes les nostres portes Talla-Focs han estat homologades per laboratoris acreditats i autoritzats per l'autoritat competent, per garantir que les nostres portes satisfan tots els requisits establits en la normativa vigent a cada país.

Per identificar esta homologació, totes les portes Talla-Focs compten amb una placa identificativa en la qual s'indica, entre altres característiques la seua resistència al foc i el número d'assaig que aprova esta homologació.