Registres

hueco en blanco

Els registres Andreu, posseeixen les mateixes característiques tècniques que les portes, a excepció del marc tancat pels quatre costats, i la manilleria dels mateix. Els models de Registres Andreu estan amb l'opció de frontissa i tancaportes ocults

Acabats