La utilització d'esta web implica l'acceptació de les següents condicions d'ús:

Propietat intel·lectual

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.andreu.es estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor d'Andreu Barberá i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, la seua distribució, la seua difusió, ni la seua modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix, Andreu Barberá.

Varis

Andreu Barberá, podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el seu lloc web, així com la seua configuració i presentació.

Andreu Barberá es compromet a través d'aquest mitjà a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA. A aquest efecte, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguen trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la web d'Andreu Barberá produïts com a conseqüència d'un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en estes seccions.

Andreu Barberá, com a conseqüència del que es disposa en este apartat, es compromet a corregir-lo tan prompte com tinga coneixement d'aquests errors.