Xapa prelacat blanc Andreu

Prelacatge Blanc Andreu

hueco en blanco

L'acabat prelacat ens ve de siderúrgia. A la xapa d'acer se li afig una imprimació de color blanc (que no correspon a cap número de RAL) que ens permet fabricar una porta blanca sense el sobrecost de lacatge.

A més el nostre prelacatge està garantit per a ús exterior.

Acabats