Fix Cel·la

Accessoris portes Residencials: Fixos

hueco en blanco

Element que es pot instal·lar tant en la part superior com en qualsevol costat de la porta, i fabricar-se a mesura de cada buit.

Acabats