Espiell amb vidre de cambra 4 + 12 + 4

Espiells multiusos

hueco en blanco

És un vidre format per 2 làmines de vidre de 4 mm de grossària; sense contacte directe entre elles; disposades paral·lelament i amb 1 espai intermedi de 12 mm de grossària emplenada amb un gas inert. Aquesta cambra està tancada hermèticament per a evitar la circulació d'aire.

Es tracta d'un vidre CLIMALIT PLUS SAFE PLANITHERM

És un vidre més car però la seua transmitància tèrmica és molt millor: 1,8 U (W/m2 K)

Acabats