Buló

Bulons

hueco en blanco

Els bulons van instal·lats en el cant de la fulla. En tancar la porta, s'introdueixen en el marc. d'aquesta manera, en cas que algú desmunt o atac les frontisses, la fulla no es podrà traure del seu lloc gràcies als bulons

Els bulons d'acer són un element fonamental de seguretat.

Acabats