Paravents de sobreposar

Increment de l'estanquitat

hueco en blanco

En determinats emplaçaments, el marc tancat pot ser considerat un obstacle en el pas, per això s'ha desenvolupat la riostra tipus Volta, que té una amplària inferior i permet tindre un marc tancat amb un menor obstacle.

Acabats