Paravents Sobreposar

Increment de l'estanquitat

hueco en blanco

Instal·lat en la part inferior sobre la fulla. Aporta un tancament hermètic de la fulla.

Acabats