Contacte Magnètic CQR SC570

Control d'accessos

hueco en blanco

Contacte magnètic de Grau 2

Muntatge en superfície

Color blanc

Acabats