Pany 1 punt de tancament: CF60 solenoide

Control d'accessos

hueco en blanco

Pany elèctric que, en rebre un senyal elèctric, la nueca de la manovella es desbloqueja i permet l'obertura de la porta. Quan la porta es tanca i ja no hi ha senyal elèctric, la *nueca torna a bloquejar la manovella.

Disponible:

-Amb funció antipànic: La porta sempre pot obrir-se des de l'interior amb la manovella o antipànic siga com siga l'estat de la condemna del cilindre i per l'exterior mitjançant senyal elèctric.

antipànic: La porta s'obrirà per tots dos costats amb una senyal elèctrica. No apta per a tallafocs.

Mateixes dimensions que els panys CF-60 i CF-50 de TESA

Sempre s'obrin amb cilindre per tots dos costats.

Sempre porta latiguillo *passacables.

Acabats