Frontissa

Frontisses

hueco en blanco

Mecanisme per a l'obertura o tancament de la porta o registre per a articular la fulla. Les frontisses d'Andreu són de disseny i fabricació propi, amb igual acabat que el marc.

La frontissa assemblada va unida mitjançant reblons i *machembrado a la fulla i soldades al marc.

Acabats