Frontissa EI2 marcatge CE

Frontisses

hueco en blanco

Les fulles de les portes Andreu porten, normalment en funció de la seua altura 4 o 3 frontisses d'acer galvanitzat de 3mm de grossària. EL SEU disseny i fabricació s'ajusten a la norma UNE-EN 1935: "frontisses d'un sol eix per a portes Talla-Focs".

Les frontisses van unides mitjançant caragols a la fulla.

Acabats