Frontissa RF

Frontisses

hueco en blanco

Les fulles de les portes Andreu porten, normalment en funció de la seua altura 4 o 3 frontisses d'acer galvanitzat de 3mm de grossària. Les frontisses van unides mitjançant caragols a la fulla.

Acabats