Selector de Tancament CISA regulable

Selector de tancament

hueco en blanco

Mecanisme que, a les portes Andreu de doble fulla, assegura el correcte ordre de tancament de les fulles.

Els selectors instal·lats a les portes Talla-Focs Andreu compleixen amb la norma UNE-EN 1158 i porten el seu corresponent marcatge CE.

Acabats