Retenidor DICTATOR

Tancaportes de braç

hueco en blanco

Element indicat per a esmorteir el colp de la fulla en tancar-se.

Acabats