Reixeta màxima ventilació

Reixetes de ventilació multiusos

hueco en blanco

La màxima ventilació a les nostres portes pot fer-se de manera que quasi tota la fulla presenta l'embutició per a la ventilació.

Existeixen 2 opcions de màxima ventilació:

1- Màxima ventilació simple

2- Màxima ventilació doble

Acabats