Reixeta ventilació simple

Reixetes de ventilació multiusos

hueco en blanco

La ventilació simple s'usa per a portes amb poc pas de llum, on no hi ha lloc per a posar una doble ventilació.

Existeixen 4 opcions de ventilació:

1- Només a dalt

2- Només a baix

3- A dalt i a baix

4- Màxima ventilació

La nostra reixeta de ventilació va embotida cap a dins. L'embutició estàndard són làmines en un requadre de 200 x 251

Acabats