Ventilació amb reixeta solapada

Reixetes de ventilació multiusos

hueco en blanco

Esta opció de ventilació consisteix a embotir en una xapa la nostra reixeta de ventilació i caragolar-la sobre una ventilació o forat fet a una porta llisa.

La peculiaritat és que les làmines sobreïxen en comptes de ficar-se dins de la porta.

Esta opció permet posar una ventilació sobre xapa d'acer inoxidable i fer una sòcol inoxidable amb ventilació.

Acabats