Tapajuntes Residencial pla

Premarc i Tapajuntes Residencial

hueco en blanco

Tapajuntes que serveix per a embellir la porta una vegada instal·lada.

Es posa per a camuflar el premarc i també la unió entre premarco i marc.

La punta de la "L" es fica en eixa unió

Acabats