Premarc C70 a Mur Rígid projecte 04-124

Premarcs Multiusos

hueco en blanco

Premarc per al nostre marc abraçamurs C70, que permet el caragolat del marc a premarc.

El premarc s'instal·la en obra, al mateix temps que es munta el mur, amb arpes d'ancoratge. Una vegada finalitzada l'obra, les portes es caragolen al premarc i premarc no es veu.

D'esta manera, s'evita que les portes patisquen colps, s'embruten o s'oxiden a causa dels diferents treballs que es poden realitzar durant l'obra.

Acabats