Premarc CSO a Muro Rígid - projecte 16-093

Premarcs Multiusos

hueco en blanco

Premarc per al nostre marc cantoner CSO, que permet el caragolat del marc al premarc.

El premarc s'instal·la en obra, al mateix temps que es munta el mur, amb arpes d'ancoratge. Una vegada finalitzada l'obra, les portes es caragolen al premarc. I el premarco no es veu.

D'aquesta manera, s'evita que les portes patisquen colps, s'embruten o s'oxiden a causa dels diferents treballs que es poden realitzar durant l'obra.

Acabats