Acoble Marc ample

Riostres

hueco en blanco

L'acoble per a marc ample CS5 és com una xapa plegada en forma de L amb un preparat per a caragolar el marc CS5 a eixa xapa.

L'acoble ix de fàbrica ja muntat al marc. Se serveix com un conjunt, sobre el qual es construeix el mur. L'acoble s'instal·la al mur mitjançant arpes d'ancoratge.

Acabats