Premarc a estructura tubular 70x40 amb solape per a Mur Flexible

Riostres

hueco en blanco

Sobre perfil estructural de 70 x 40 es caragola marc juntament amb contramarc al perfil.

Es necessita saber la grossària del mur per a fabricar el contramarc a mesura.

El solape es caragola al marc CS5, com una ala.

Acabats