Marcs envolupants 09-083

Diversos accessoris per a marcs

hueco en blanco

És una marc que s'usa per a embolicar el mur de l'obra i presenta un aspecte metàl·lic robust. La solidesa el marc s'aconsegueix en evitar quansevol desnivell entre el marc de la porta i el marc envolupant.

Es pot subministrar de 3 maneres:

1- les 3 barres soltes, per a atzar el mur i muntar en obra.

2- subministrar l'acoble muntat, però separat de la porta

3- subministrar l'acoble caragolat al marc CS5 de la porta

Acabats