Fono Neo 1 hoja 35-36 dB

Portes Batents Acústiques amb Espiell

Portes metàl·liques  Model Puertas cortafuegos isofónicas Fonoturia, rf, ei 60-120, 39d

Porta que conjumina la resistència al foc EI2 60-90-120 amb un aïllament acústic de fins a 39 dB.

Porta Talla-Focs amb prestacions acústiques, disponible en una fulla amb tres classificacions: EI2 60 i 90 amb 36dB i EI2 120 amb 39 dB, assajada sota les normes UNE-EN 1634-1.2000, UNE-EN ISO 140-3.1995 i UNE-EN 1191:2000.

Fulla de 63mm de grossària, construïda amb dues planxes d'acer de 0.8mm, muntada en un marc CS5 cantoner. Munta tres frontisses de disseny propi amb marcat CE.

Acabats

  • Galvanitzat

    Galvanitzat

  • Prelacado BL-A

    Prelacado BL-A

  • RAL a triar

    RAL a triar