TURIA RX 2 fulles

Portes batents multiusos raigs X

puerta metalica batiente cortafuegos rayosx andreu

Porta Talla-Focs amb Protecció Radiològica.

La configuració de la seua estructura la converteix en una porta de seguretat per a la protecció d'aquells recintes destinats a radiologia. que han d'estar perfectament aïllats i condicionats.

Amb una fulla de 63mm de gruix, construïda assemblant sense soldadures dues planxes d'acer de 0,8mm, a la Túria RX es produeix la simbiosi entre el nostre model Talla-Focs Túria, la més versàtil i adaptable, i la combinació interior de materials aïllants i ignífugs amb ànima de plom. Tot això conforme a la norma UNE-EN 12588:2008, convertint a esta porta en una barrera infranquejable enfront de l'acció dels raigs X.

Quant al marc, aquest és el model cantoner CS5, preparat per a rebre en obra tant amb morter, com mitjançant tornillos, ja siga directament a obra o al nostre premarc específic. Compta amb un mínim de 3 frontisses de disseny propi amb marcat CE i junta intumescent incorporada.

Acabats

  • Galvanitzat

    Galvanitzat

  • Acer INOX

    Acer INOX

  • RAL a triar

    RAL a triar

Descàrregues