TURIA PREMIUM COBO EI2 60 1 fulla

Portes Batents Tallafocs amb Frontissa Oculta i Tancaportes Ocult

puerta metalica batiente bisagra cierrapuertas oculto cortafuegos premium andreu

La porta Talla-Focs més robusta. En una o dues fulles, lacada en RAL i amb ferratges d'acer inoxidable

La Túria Premium és el model de porta de major resistència mecànica i suavitat de funcionament de la gamma Túria. Disposa de classificació al foc d'EI2 60 i 120 C5.

Per a la construcció de la fulla s'empren 3 planxes de 1mm de grossària assemblades entre si sense l'ús de soldadura. La grossària de la mateixa és de 75mm.

Tant els seus 5 frontisses amb marcat CE, com el pany i la manillería, són d'acer inoxidable. Marc cantoner model CS5 preparat per a ser instal·lat en obra amb morter (EI2 120), o bé caragolant-hosobre un premarc metàl·lic homologat (EI2 60), subministrat junt amb la porta.

Acabats

  • RAL a triar

    RAL a triar

Descàrregues