TURIA COBO 2 fulles EI2 90

Portes Batents Tallafocs amb Frontissa Oculta i *Cierrapuertas Ocult

puerta metalica batiente bisagra cierrapuertas oculto cortafuegos doble hoja 90 andreu

Cobo System: possibilitat d'integrar frontisses ocultes i tancaportes ocult.

La combinació de la Frontissa Oculta (BO) i el Tancaportes Ocult (CO) formen el denominat CO-BO System. Les frontisses ocultes, al no quedar exposades, confereixen major seguretat a les portes instal·lades en ubicacions d'eixida a l'exterior, eliminant la possibilitat de la seua manipulació.

El tancaportes ocult, encastat en la part superior de la fulla, passa totalment desapercebut i, en el cas de la doble fulla, el selector de tancament es troba també integrat a l'interior de la fulla permetent un fàcil accés al mateix i una major seguretat.

Acabats

  • Galvanitzat

    Galvanitzat

  • Acer INOX

    Acer INOX

  • RAL a triar

    RAL a triar