Office Swing

Portes Vaivé multiusos

puerta metalica batiente multiusos office swing andreu

Porta per a espais amb alt tràfic de persones en tots dos sentits.

Fulla sense solape de 38mm de grossària, construïda amb dues planxes d'acer galvanitzat 0.7mm de grossària, assemblades sense soldadura. Incorpora un rivet de polivinilo en el cant, que suavitza el tancament alhora que hermetiza el conjunt.

Amb versions d'una i dues fulles, amb o sense ventilació i amb possibilitat de mesures i accessoris especials, ve a ampliar la ja de per si mateix variada gamma de portes Multiusos, oferint un alt nivell d'acabat i opcions de personalització.

Compta amb 2 o 3 frontisses de doble acció en cada fulla, en funció de les dimensions de la porta i amb regulació de la força del moll. Aquestes se subministren de sèrie en alumini plata, disposant com a opció en altres acabats o d'acer inoxidable.

D'inici no disposa d'accionament algun, però existeix l'opció de muntar pany de barrilete, amb o sense clau, amb possibilitat de combinar-la amb placa quadrada d'acer inoxidable.

Ofereix dos models de marc en funció del tipus d'instal·lació. El marc CS7V cantoner i C7V no cantoner. Tots dos venen preparats tant amb arpes com amb sistema per a caragolar el conjunt, be a premarc específic, be directament a l'obra.

Acabats

  • Acer INOX

    Acer INOX

  • RAL a triar

    RAL a triar